AMASYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu Kantin İhalesi

İLAN

                Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hattat Hamdullah İmam Hatip ortaokulunda bulunan Kantin ihalesi belirtilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

İHALENİN YAPILACAĞI YER        : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ADRES                                               : Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi

TELEFON                                          : 0 (358) 212 29 93

BİLGİ    : BU İLAN AMASYA MEM İNTERNET SİTESİ- İLGİLİ KURUMUN İLAN PANOSUNDA ASKIYA ÇIKMIŞTIR.

 

OKUL ADI

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE TARİH

VE SAATİ

 

HATTAT HAMDULLAH İMAM HATİP ORTAOKULU

 

1.255.00

 

640.00

 

13/01/2020

 

15:00

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGE  VE NİTELİKLER

 

1 -           Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

2 -           Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz etmek zorundadır.              

3 -           Savcılık Sabıka kaydı.

4 -           Nüfus Müdürlüğünden Alınmış İkametgâh belgesi.

5 -           Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6 -           Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur yazısı

7 -           İcra Mahkemelerinden İcra borcu yoktur ve icra takibi yoktur yazısı

7 -           MEB. (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınmış) Kantin Hijyen Belgesi

8 -           Geçici Teminat (İhale günü ihale komisyonu tarafından tutanakla alınacaktır.)

9 -           İhaleyi kazanan müstecir aylık kira bedelinin 8,5 ay üzerinden çarpımı sonucunda çıkan bedelin % 6' sını kesin teminat olarak yatıracaktır. Herhangi bir nedenden dolayı ihaleyi almaktan vazgeçmesi halinde yatırdığı kesin teminat Okul - Aile Birliği  hesabına irat olarak kaydedilecektir.

10 -        İhaleyi kazanan müstecir (4 aylık) kira bedelindeki Ek Geçici Kati teminat tutarını 3 İş günü içerisinde (Banka teminatı, nakit para vb.) Okul - Aile Birliği hesabına Ek geçici teminat olarak yatıracaklardır. Bu süre zarfında Ek Geçici teminatı yatırmayanlar sözleşme imzalamamış sayılacaktır.

11 -        Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için Noterden alınmış Vekaletname.

12 -        Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler kiracıya aittir.

13 -        Kiracı, ilgili bakanlık/bakanlıkların kantin ve benzeri yerler ile buralarda bulundurulacak yiyecek, içecek ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak yayımlanan genelge ve diğer düzenlemelere uymak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diğer bakanlıkların denetimine tabii olacaktır.

14 -        Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve yıpranma payı da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

15 -  Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ve daha önce işletmiş olduğu okul kantininden %3 arz bedeli ve %20 İl Payı borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar ve il genelinde yapılacak ihalelere 1 yıl süre ile alınmazlar.

16 -        2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İta amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ihalelere giremezler.

17 -        Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta, verip vermemekte serbesttir.

 

                                                                                                            İHALE KOMİSYONU

Hızırpaşa Mah. İstasyon Cad. No72 05100 Merkez/AMASYA - (0358) 211 04 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.