AMASYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EÖH Dışı Personel İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

EÖH Dışı Personel İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1 - İLGİLİ MEVZUAT .

     a)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

     b) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer    Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

    c)  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.

    d) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03/05/2016 tarihli ve 4926062 sayılı yazısı.

2 –  AÇIKLAMALAR

a)      12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 32’ nci maddesinde, “(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapmasında bulunan personelden bulundukları kurumda 31Mayıs tarihi itibari ile kesintisiz en az 3(üç) yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

b)     Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasında en fazla 10(on) kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

c)       İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır.”

d)     Hizmet süresi hesaplamalarında 31 Mayıs 2016 baz alınacak, aylıksız izinde geçen süreler (askerlik hariç, aylıksız doğum izni vb.) toplam hizmet süresinden düşülecektir.

e)      Müracaatlarda adayların MEBBİS’ te kayıtlı bilgileri esas alınacağından, başvuru yapmadan önce MEBBİS kayıtlarını incelemeleri, varsa hatalı kayıtları düzelttirmeleri gerekmektedir.

f)       Duyuruda belirtilen tarihler dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi bir değişiklik yapma söz konusu olmayacaktır. Ancak atamalar gerçekleştirilmeden önce başvurusunu veya tercihlerini iptal ettirmek isteyenlerin, dilekçe ile müracaatları halinde istekleri değerlendirilecektir.

g)      Duyuru ve atama süresi içerisinde Bakanlığımız tarafından yapılacak değişikler/açıklamalar ile Müdürlüğümüzce yapılacak ek duyurular http://amasya.meb.gov.tr adresinde yayınlanarak, atamalar yeni duruma göre yapılacaktır.

h)     İlçeler bazında ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak her adayın müktesebine uygun kadroya atanması sağlanacaktır.

i)        Başvuruda bulunacak personel, Başvuru ve Tercih Formunu doldurduktan sonra bilgilerini kontrol ederek 3 nüsha çıktı alacaktır. Alınan çıktıların bir nüshası personelin kendisinde, bir nüshası okul/kurum müdürlüğünde kalacak, bir nüshası da eklenecek hizmet belgesi ile birlikte okul/kurum müdürlüklerince başvuru günü içinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilecektir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İlanı

24 Mayıs 2016

Başvurularının alınması

26-31 Mayıs 2016

Başvuruların değerlendirilmesi ve atamaların yapılması

03 Haziran 2016

İlişik Kesme

17 Haziran 2016 tarihi itibirayle

 

 

EKLER:

Bakanlık Açıklama

Amasya Personel Münhal Kadro

İstek Formu

 

 

Hızırpaşa Mah. İstasyon Cad. No72 05100 Merkez/AMASYA - (0358) 211 04 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.