AMASYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) Görevlendirmesi

    Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan okullarımızda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi ile ilgili açıklamalar ve formlar ektedir.
Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) Görevlendirmesi

Görevlendirme başvuruları yapılırken Bakanlık Resmi Yazısı, Tereddüt Edilen Konular ve Önemli açıklamalar dikkatlice okunmalıdır.

 

Önemli Açıklamalar


•  Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen görevlendirmesi 09.02.2015 – 12.06.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
•  Bünyesinde işler vaziyette en az bir Bilişim Teknolojileri Sınıfı (Bilgisayar Laboratuvarı) bulunan ve BT Rehber Öğretmeni olarak görevlendirilebilme şartlarını taşıyan öğretmeni bulunmayan İlkokul, Ortaokul ve Liseler; BT Rehber Öğretmeni taleplerini bildiren bir dilekçe ile EK-5 formu doldurarak ivedilikle bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
•  BT Rehberlik Görevi Talep eden Bilişim Teknolojileri Branşındaki Öğretmenler; BT Rehberliği Görevi Talep dilekçelerine kadrolarının bulunduğu kurum belediye sınırları içindeki en yakın Fatih Proje Okullarını da tercih etmek zorundadırlar. Bu okullara görevlendirme zorunlu olduğundan ihtiyaç olursa ilk önce bu okullara görevlendirme yapılacaktır.  BT Rehber Öğretmeni görev talep dilekçeleri ve eklerinde eksik ve yanlış bilgi veren öğretmenlerin görev talepleri işleme koyulmayacaktır.
•  Bilişim Teknolojileri (BT) Rehber Öğretmen görevi talebinde bulunan öğretmenler görev talep dilekçeleri ve eklerini kadrolarının bulunduğu okullara vereceklerdir.  Okullar görev talep dilekçesi ve eklerini üst yazıları ile birlikte ivedilikle bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
•  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri; BT Rehber Öğretmen görevlendirilmesinde öncelikle Ek – 3 listede isimleri bulunan Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullara görevlendirme talebinde bulunacaklardır. Bu kurumlara görevlendirme talebinde bulunmadan diğer İlkokul, Ortaokul ve Liselere görevlendirme talebinde bulunmayacaklardır.
•  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev talep dilekçelerinin tümünü 23.01.2015 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir. Ayrıca Ek – 4 de verilen görev talep dilekçelerinin toplu olarak işlendiği dosyayı elektronik ortamda doldurarak btkoordinator05@meb.gov.tr adresine göndereceklerdir.
•  Bir okulda BT Rehber Öğretmen görevlendirmesi yapılırken;
- Okul kendi imkânlarıyla bu görevlendirme talebini sağlayabiliyor mu? (BT Öğretmeni, BT Formatör belgesine veya BT Rehber belgesine sahip istekli Öğretmenler)
- Eğitim-öğretim bölgesi içinde bu ihtiyaç sağlanabiliyor mu?
- İlçe içinden bu ihtiyaç sağlanabiliyor mu?
sıralamasına bakılacaktır. Görev talep dilekçesinde “Tercihim dışında bir okulda çalışabilirim”  sorusuna “Evet” diyen öğretmenlerde gerektiğinde bu sıralama gözetilerek  görevlendirilecektir.
•  BT Rehber Öğretmen görevlendirmesi talep eden kurumlar Ek – 5 bulunan BT sınıfının durumu hakkındaki bilgi formunu doldurarak görev talep dilekçesine ek olarak göndereceklerdir.
•  Kadrolarının bulunduğu okuldan, BT Rehber Öğretmen ihtiyacı olan farklı bir okulda görev talebinde bulunan öğretmenler; görev talep dilekçelerini ve eklerini kadrolarının bulunduğu okula vereceklerdir.
•    Kadrolarının bulunduğu okuldan farklı okulda görevlendirilen BT Rehber Öğretmenleri BT Rehberliği görevini görevlendirildikleri okulda yapacaklardır. Kadrolarının bulunduğu okulda sadece branş derslerine gireceklerdir ve bu ders saatlerinde okulda bulunacaklardır. Kadrolarının bulunduğu okullardan; nöbet görevi dahil olmak üzere başka bir görev verilmeyecektir. Bu branş dersleri de  kadrolarının bulunduğu okul idareleri tarafından tüm haftaya yayılmayacak, en az günde verilecek şekilde planlanacaktır.
•    Mezuniyet alanı Bilişim Teknolojileri (BÖTEB) olup farklı branşta atanan öğretmenler BT Rehber Öğretmen görevi talep edebileceklerdir. Görev talep dilekçesine ek olarak mezuniyet diploması örneğini ekleyeceklerdir. Bu görevi Bilişim Teknolojileri branşındaki öğretmenler ile aynı statüde talep edebileceklerdir. Fakat istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması durumunda atama branşı Bilişim Teknolojisi olanlara öncelik verilecektir.
•    BT Rehber Öğretmen olarak Sınıf Öğretmeni teklif eden okullar, bünyelerinde norm fazlası Sınıf Öğretmeni olduğuna dair onaylı bir belgeyi görev talep dilekçesine ekleyeceklerdir.
•    BT Rehberliği görevi; Ek – 3 listesi bulunan Fatih Proje donanımlarının kurulumu yapılmış okullardan biri olmak koşuluyla, kadrolarının bulunduğu okuldan farklı bir okulda talep edilebilecektir.
•    İkili öğretim yapan okullarda (Sabah-Öğle) ayrı ayrı BT Rehber Öğretmeni görevlendirilebilecek. Görev talep dilekçesinin üst yazısında öğretmenin hangi devre için (Sabah – Öğle) görevlendirmek istediği açıkça belirtilecektir.
•    Aynı öğretim kurumunda (binada) farklı müdürlük adı altında eğitim veren kurumların her biri ve ayrı devrelerde (Sabah – Öğle) ikili öğretim yapan okullarda (İlkokul – Ortaokul) ayrı ayrı BT Rehber Öğretmeni görevlendirilebilecek. Görev talep dilekçesinin üst yazısında öğretmenin hangi okulda (İlkokul – Ortaokul) görevlendirileceği belirtilecektir.
•    BT Rehberliği görevi eğitim öğretim yapıldığı saatlerde yapılacaktır. BT Rehber Öğretmenlerine haftalık ders programı yapılacaktır. Ders çizelgesinde branş dersleri “Ders Adı” ile BT Rehberliği yapacağı saatler “BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir. BT Rehber Öğretmenlerine ders saatleri dışında ve EK – 1 de belirtilen görevler dışında görev verilmeyecektir.
•    BT Rehber Öğretmenlerin okullar da yapacak oldukları EK – 1 de belirtilen görevler ve çalışmalar aylık ve dönemlik raporlar şeklinde görevli olduğu Okul Müdürü tarafından takip edilecektir.
•    BT Rehber Öğretmeni görev talep dilekçeleri ve eklerinde eksik ve yanlış bilgi veren öğretmenlerin görev talepleri işleme koyulmayacaktır.

 

Bakanlık Resmi Yazısı

/meb_iys_dosyalar/2014_01/22034020_ek1_bt_rehberligi_gorevi.pdf

 

BT_Rehberliği Tereddüt Edilen Hususlar /

meb_iys_dosyalar/2014_01/22033952_bt_rehberligi_tereddt_edilen_hususlar.pdf

 

Ek - 2 Görev Talep Dilekçesi

/meb_iys_dosyalar/2014_01/22033854_ek2_gorevtalepdilekce.xls

 

Ek- 3 Fatih Projesi Faz 1 Kapsamında Kurulum Yapılan Kurumlar

/meb_iys_dosyalar/2014_09/02094451_ek3_fatihprojesidonanmkurulumuyapilankurumlar.docx

 

Ek - 4_Liste (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri için)

/meb_iys_dosyalar/2014_09/02094508_ek4_listelemillieitimmdrlkleriiin.xls

 

Ek - 5_Okul Bilişim Teknolojileri Durumu

/meb_iys_dosyalar/2014_09/02094521_ek5okulbiliimteknolojileridurumu.xls

Hızırpaşa Mah. İstasyon Cad. No72 05100 Merkez/AMASYA - (0358) 211 04 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.