AMASYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ATS (AMASYA TAKİP SİSTEMİ ) LANSMANI YAPILDI

ATS (AMASYA TAKİP SİSTEMİ ) LANSMANI YAPILDI

 

       Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu ATS Amasya Takip Sistemi Web Uygulaması Lansmanı 13.12.2022 Salı günü Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın katılımlarıyla yapıldı.

       ATS Lansmanı'na:Sayın Valimiz Mustafa Masatlı,Sayın Esra Masatlı Hanımefendi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz,İlçe Milli Eğitim Müdürleri,İl ve İlçe Şube Müdürleri,Okullarımızı temsilen Okul Müdürleri,Basın Mensupları katıldılar.

       İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çalışmaları ve veri girişleri tamamlanan;ilimizdeki okul ve kurumlarımıza ait bilgilere kolay erişimin sağlanacağı Amasya Takip Sistemi'nin kısa bir süre önce tamamlanmıştı.25 Bin satır kod ile tamamlanan ATS Web Uygulaması Bilgisayar Mühendisi ve Programcı Erdi Kalleci tarafından yazıldı .

       Tanıtım videosunun izlenmesinden ardından  Yazılımcı Erdi Kalleci tarafından ATS Web Uygulaması hazırlama süreci ve içeriği hakkında kısa bir açıklama yapıldı.Lansmanda İl Milli Eğitim Müdürümüz bir konuşma gerçekleştirdi. İl Müdürümüz konuşmalarında:

       "Veriye dayalı yönetişim ve sürekli iyileştirme olarak kısaca ifade edebileceğimiz Amasya Takip Sistemi tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

        Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in Bakanlığımızca uygulamaya konulan kalite güvence sistemi hakkında; "öncelikli amacımız okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek, böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermektir.  Her bir okulumuzu nihayetinde eğitim verdikleri alanlarda birer mükemmeliyet merkezine dönüştüreceğiz. Sonuç olarak bu okullarımız, diğer okullarımız için de rol model olacaklar ve geliştirdikleri iyi örnek ve uygulamalar diğer okullarımızda yaygınlaştırılacak ." İfadeleri eğitim kurumları için oldukça önemli bir adımdı. Biz bu anlayışı il çapında bütün kurumlarımızda gerçekleştirerek yayılımını sağlıyoruz.

       Farklı programlarda Sayın Bakanımızın "Bizim gibi ülkeler için tek seferlik büyük reformlar yerine sürekli küçük iyileştirmelerin daha etkin olduğu kanaatini taşıyor.  Sürekli iyileştirme kültürünü hâkim kılmalıyız" diyor.  Yine başka bir platformda Sayın Bakanımıza yöneltilen bir soruya "Bakanlık olarak derdimiz sürekli süreci iyileştirmek, kaliteyi artırmak " diyor. Sayın Bakanımızın odaklandığı bu noktaları iyi anlamak ve hayata geçirmek inancını taşıdığımız için;

      Biz de Bakanımızın sürekli iyileştirme ve kaliteyi artırma politikasına odaklandık. Sayın Bakanımızın gelişinden itibaren  "sistem değiştirmektense sürekli iyileştirme, değişen ve gelişen dünyada öncü olma noktasındaki politikaları, çalışmaları, gayretleri ve felsefesi de bizim çalışmalarımızda strateji ve yönümüzü belirlememizde, uygulamalarımızda yol gösterici oldu. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, sürekli iyileştirmeyi sağlayabilmek, ilimiz genelinde süreci nitelikli yürütebilmek ve kaliteli bir sonuç alabilme adına mevcut durumu görebilmeli ve verilerin analizini sağlıklı bir şekilde yapabilmeliydik. Biz buna kısaca verilerin toplanması aşaması da diyebiliriz. Yaklaşık 8 ay önce bu konuda yoğun çalışmalarımız oldu. Elimizde zaten var olan verileri bir araya getirdik. Sahadan verileri ve beklentileri alabilmek için de tüm başlıklarda üniversite ve iş birliği yapılan diğer kuruluşların da katılımıyla çalıştaylar yaptık. Özetle yoğun bir veri toplama süreci yaşadık. İkinci aşama Bakanlığımız politikalarını sahada planlı bir şekilde uygulayabilmek için Bakanlığımız hedeflerinin önceliklendirilmesi, verileri tasnif etme ve dağınık verileri anlamlı bir parça haline getirme aşaması, Üçüncü aşama ise performans göstergelerimiz ve alt kırımlarının belirlenmesiydi.

      Verilerin depolanması süreci bir noktaya geldikten sonra artık verilerin analizi, geriye dönük 3 ve 5 yıllık veriler ile kıyaslamaların yapılması, hedeflerle karşılaştırılması sonrasında yeniden eylem planları ve hedeflerin belirlenmesine çalışılmıştır. Veri analiz sonuçları periyodik olarak izlenerek, incelenerek tespit edilen eksiklikler hakkında düzeltici faaliyetler başlatılacaktır. Ölçemezseniz anlayamazsınız. Anlayamazsanız kontrol edemezsiniz. Kontrol edemezseniz daha iyiye götüremezsiniz. Bu nedenle süreçte verilerin anlamlı parça bütün ilişkisi içerisinde kritik edilmesi/değerlendirilmesi önümüzdeki süreçlerde ciddi iyileştirmelere zemin hazırlayacaktır. Önümüzdeki dönem ve dönemlerin dün, bugün ve yarın ekseninde sürekli iyileştirme mantığıyla yönetilmesi böylece mümkün olacaktır. Ayrıca bu sistemle verilere ulaşma noktasında zaman ve mekân kavramına bağımlılığı da ortadan kaldırmak, değişen ve gelişen dünyamızda teknoloji araçlarını kullanmak, dijitalleşmeye ayak uydurmak hatta bir adım öne geçmek hedeflerimiz arasındadır. Kısaca ATS farklı veri tabanlarında e-okul, mebbis ösym'de bulunan veriler ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ölçme ve Değerlendirme Birimince yapılan sınavların ve okul ve kurumlarımız tarafından girilen verilerin birlikte değerlendirilebildiği ve sonuç olarak da yapılan iyileştirmelerin izlenebildiği bir web uygulaması olarak özetlenebilir.

      Malumlarınız olduğu üzere Bakanlığımız eğitim politikası içinde yer alan eğitimde dijitalleşme adımları da hızla atılmaktadır. Bu noktada 2017 yılından itibaren Bakanlığımız Din Öğretimi Genel  Müdürlüğünce Sayın Nazif Yılmaz döneminde uygulanmaya başlayan KTS (Kalite Takip Sistemi) ile okullar eylem birlikteliği içerisinde Genel Müdürlükçe nasıl izlendiği/takip edildiği en güzel örneğimiz ve ilham kaynağımız olarak ifade edilebilir. Yine EBA, e-okul, ÖBA, e-yaygın vb. dijital WEB uygulamaları bunlardan bir kaçıdır. Yerelde dijitalleşme, hızlı veri transferi ve bu verilerin yorumu bütün kurumlar için önem arz etmektedir. Amasya Millî Eğitim Müdürlüğü, ATS WEB Uygulaması yazılımını hizmete sunarak Amasya'da eğitim adına bütün verileri tek dijital platformda arşivlemiş, kurumsal bir hafıza oluşturulmasını sağlamıştır. Süreç siz Valimizin kıymetli destekleri ve makamlarınızın da olurları ile daha da anlamlandırılmıştır. Bu vesileyle Sayın Valim şahsınıza, strateji birimimize, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, veri girişlerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Amasya Takip Sistemi yazılımı kendi insan kaynaklarımız, Müdürlüğümüz ARGE Birimi tarafından hazırlanmıştır.

      ATS WEB uygulaması ile veri yönetiminin önemi her geçen gün meyvelerini verecek, geleceğe yönelik oluşturulacak eğitim politikamızda stratejimizin belirleyici unsuru olacaktır. WEB uygulamamız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun hükümleri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Belgesi politika belgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan ve bilgi güvenliği ilkeleri; gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük kavramları doğrultusunda yapılandırılmıştır.

      Bu kurumsal hafıza ve arşiv ATS ile hem bizlerin hem Valiliğimiz'in, hem de Bakanlığımızın Amasya'daki eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi açısından dün ile bu günü kıyaslamaya, karşılaştırmaya ve sürekli iyileştirmeye yardımcı olurken yarınların daha planlı, daha güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

      ATS ile eğitimde; şeffaf, güvenli, sürekli gelişen ve kalitenin güvence altına alındığı bir döneme de atım atmış durumdayız. Huzurlarınızda yazılım için gayret eden mesai arkadaşlarıma, Şube Müdürümüz Alparslan Kanar'a, kodlamada büyük emek sahibi Erdi Kalleci ve verileri toplamada Fırat Yılmaz'a ve tüm ARGE strateji birimine;Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu  Şube Müdürü Hayriye Tüfekci'ye ve kurumumuzun Basın Birimine tekrar teşekkür ediyorum.

      20 yıldan fazla kalite yönetişim süreçlerinde okullarımızda ve genel müdürlüklerimizde bir kalite gönüllüsü olarak güzel insanlarla birlikte koşturdum. Şimdi de Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak kalite izleme değerlendirme sürecinde katkılarınızla güzel örneklerden olmayı arzu ediyoruz.

      Sayın Valim ATS tanıtımımıza katıldığınız, Amasya'mızda eğitim konusunda yaptığımız çalışmalarımızda bizlere verdiğiniz güç ve kattığınız heyecan ve enerji, sağladığınız katkılar için teşekkür ediyor ATS WEB uygulamamızın hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

      Tanıtım Programında konuşma yapan Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı:" İlimizde eğitim sistemine yönelik yeni bir uygulamanın tanıtımı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dijitalleşen dünyada hemen hemen her şeyi, teknoloji ekseninde yapmaya ve ona göre değerlendirmeye başladık.

      Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi sistemi değiştirmektense, yeniliklerle daha da iyileştirelim. Bu noktada eğitim sistemimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiği önemli noktayı, hepimiz gözlemliyoruz.

      Artık devasa, fiziki imkânları olan, gençlerin tüm teknolojik ihtiyaçlarını sağlayan okullar yapıyoruz. Her türlü araştırma, geliştirme, laboratuvar, sosyal ve sportif faaliyetleri okullarımızın içerisine yerleştirip, öğrencilerimize bilimsel, fiziksel, psikolojik açıdan ihtiyaçları ne ise, okullarımızda bunu uygulamaya çalışıyoruz.

      Dijitalleşen dünyada her şey süratli bir şekilde gelişiyor. Bunun için çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Yani, verilere anında ulaşmak, bu verileri anında değerlendirebilmek ve verilerden anında sonuçlar çıkarıp, bir eksiğimiz ve yanlışımız ya da hedeflerden sapmayla ilgili bir sorunumuz varsa, süratle bunları da çözmemiz gerekiyor.

     Doğru verileri elde etme, yorumlama ve ortaya koyduğumuz çalışmalar, ülke milli eğitimine de olumlu katkı sunacaktır. Geliştirilen projemiz ile İlimizdeki eğitimi; her yanı ve yönüyle bu sistemden takip etme imkanı bulacağız.

      Ben bu sistemin İlimizin milli eğitimine çok katkı sunacağını düşünüyorum. Eğitim camiamız bu sistemi iyi çalıştırarak, sistemden çıkarttığımız sonuçlara göre eksiklerimiz, yapılması gerekenler veya daha fazla neler yapabiliriz, onunla ilgili kanaatler sunacak ve ona göre çalışmalarımızı yürüteceğiz.

     Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ARGE ofisine ve  emeği geçenlere teşekkür ediyor, Amasya Takip Sistemi'nin öncelikle Amasya'mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandılar.

    Hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından ATS Lansmanı sona erdi.

 

 

 

13-12-202213-12-202213-12-202213-12-202213-12-2022

14-12-202214-12-2022

Hızırpaşa Mah. İstasyon Cad. No72 05100 Merkez/AMASYA - (0358) 211 04 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.